קורות חיים

פרופ' יהושפט גבעון

תאריך לידה: 20 בנובמבר 1936                             אזרחות: ישראלית

כתובת: רח' בית"ר 19 א', הרצליה 46432                 דוא"ל: shafee@giveon.com

טלפונים: 09-9541674 050-6987262                      פקס: 09-9540345

מעמד תעסוקתי: בגמלאות ממשרד החינוך מאוגוסט 2002. עובד עצמאי ובעל חברה פרטית לייעוץ במחשבים בחינוך, להנחיית סדנאות ומתן הרצאות.

מקומות עבודה נוכחיים: מכללת בית-ברל (בית הספר ללימודים רב תחומיים)

תחומי התעניינות בעבודה:

§        הרצאות, השתלמויות וסדנאות בנושאים שונים (ראה תחומי מחקר וכו' בהמשך)

§        עריכה מדעית של ספרות מדעית-פופולרית

§        תרגום של מסמכים וספרים בנושאים טכניים ומדעיים מאנגלית לעברית

§        ייעוץ בעיצוב מוצרי תוכנה לצורכי משתמשים מאוכלוסיות שונות

§        ייעוץ בעיצוב ובפיתוח של מאגרי מידע לימודיים

§        ניהול והשתתפות בפרוייקטים למיחשוב עתירי חינוך

השכלה אקדמית:

לימודי פיסיקה (שנה א' ושנה ב') (האוניברסיטה העברית בירושלים: 1956-1957);

תוכנית לימודי מתמטיקה לתואר שני (שם, 1956-1962; תחום עבודת המאסטר: תורת האוטומטים)

תוכנית לימודי פילוסופיה כללית לתואר ראשון עם התמחות בפילוסופיה העתיקה (שם, 1958-1961)

תוכנית לימודי הסטוריה ופילוסופיה של המדעים  לתואר ראשון (שם, 1958-1961)

לימודי פסיכולוגיה ניסויית לתואר ראשון (שנה א' ושנה ב') (שם, 1960-1962)

תוכנית לימודי מדעי התקשורת לתואר שני (אוניברסיטת מישיגן, אן ארבור, מישיגן ארה"ב: 1962-1963)

תוכנית לימודי מדעי התקשורת והמחשבים לתואר שלישי (שם, 19631966; תחום עבודת המחקר לתואר שלישי: חקר מודלים אלגבריים של מנגנוני חישוב דיגיטליים)

לימודים נוספים שונים בקורסים בודדים: כימיה, תולדות האמנות (האוניברסיטה העברית בירושלים: 1956-1962)

תחומי מחקר בהווה:

§        תולדות הטכנולוגיה בתרבות המערבית

§        יחסי הגומלין טכנולוגיה-תרבות

§        תולדות הכתיבה והקריאה והטקסט האלפביתי

§        עקרונות עיצוב דמוקרטיים בפיתוח טכנולוגי

§        תפקיד הטכנולוגיה בתיכנון לימודים ובתפיסות ותיאוריות חינוכיות חדישות

§        עקרונות ושיטות בשימושי טכנולוגיה דיגיטלית בחינוך

§        מושגי היסוד של מדעי המחשב ותורת מערכות המידע

§        תורת המערכות הכללית ותורת המערכות הדיגיטליות בפרט

§        מודלים אמפיריים לתקשורת בינאישית

ניסיון ניהולי וארגוני:

§        ראש ההתמחות בטכנולוגיות תקשורת ומידע במכון מופ"ת בשנים 2007-ההווה.

§        יו"ר ועדת ההוראה של ביה"ס ללימודים רב-תחומיים ולהכשרות פרופסיונליות במכללת בית-ברל בשנים 2002-ההווה.

§        מרכז לימודי האינפורמטיקה החינוכית בבית הספר לחינוך במכללת בית-ברל בשנים 1996-2002.

§        מנהל פרוייקט לתיכנון תוכנית התמחשבות חינוכית בגבעת שמואל מטעם המועצה, מאי-יולי 2001.

§        ראש צוות פיתוח תיאוריה, יישומים וחומרי למידה והדרכה בתחום אוריינות התיקשוב והאינפורמטיקה החינוכית, עבור המינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך בשנים 1998-2000.

§        ראש החוג למדעי המחשב במכללת בית-ברל בשנים 1996-1999.

§        ראש פרויקט תלת-שנתי מטעם האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך - "מתרבות הספר אל תרבות המיחשוב"  -  בחמישה בתי-ספר יסודיים בשנים  1996-1998.

§        ראש החוג להכשרת מורים במדעי המחשב ובטכנולוגיית מידע במכללה האקדמית להוראה של רשת אורט בקרית-רם בירושלים בשנים 1993-1997.

§        ראש המרכז לאינפורמטיקה במכללת בית-ברל בשנים 1989-1995.

§        ראש החוג להכשרת מורים בטכנולוגית מידע ובמדעי המחשב במכון להכשרת אקדמאים ויוצאי אוניברסיטאות להוראה בגבעתיים בשנים 1984-1989.

§        ראש החוג להכשרת מורים בטכנולוגית מידע במכללת חיטרון (המכללה למינהל) בתל-אביב בשנים 1985-1986.

§        משנה לדיקן ויו"ר ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הטבע  באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשנים 1972-1973.

§        ראש המחלקה בפועל של המחלקה למתמטיקה ולימים גם למדעי המחשב באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשנים 1969-1972.

ניסיון עבודה בתפקידים נוספים (בנוסף על הוראה, כתיבה ועריכה):

§        חבר בועדת האינטרנט של משרד החינוך בשנת 2000.

§        יועץ אקדמי למפקח הארצי על המחשבים בחינוך בתחום הכשרת מורים באינפורמטיקה חינוכית בשנים 1998-2000.

§        יועץ אקדמי לראש המרכז לאינפורמטיקה במכללת בית-ברל בשנים 1996-2000.

§        חבר בועדת ההיגוי הראשית של משרד החינוך למדיניות המחשבים בחינוך בשנת 1991.

§        יועץ אקדמי ליחידה להוראת מחשבים בסמינר הקיבוצים (מכללה לחינוך) בתל-אביב בשנים 1989-1990.

ניסיון בהוראה ובהדרכה במוסדות:

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכללת בית-ברל

המדרשה לאמנות שליד מכללת בית ברל

אוניברסיטת תל-אביב

המכון לנוער שוחר אמנות ומדע שליד אוניברסיטת תל-אביב

המכללה האקדמית למורים של רשת אורט בקרית רם בירושלים

בית הספר לאמנות בצלאל

האוניברסיטה העברית בירושלים

המכון להכשרת אקדמאים ויוצאי אוניברסיטאות להוראה (לשעבר, גבעתיים)

מכללה לחינוך ע"ש לוינסקי

מכללת חיטרון (המכללה למדעי הטכנולוגיה, ת"א)

בית הספר לעובדי הוראה במחוז הדרום (באר-שבע)

בית הספר לעובדי הוראה בכירים בירושלים

אוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב

אוניברסיטת קייס-ווסטרן-ריזרב, ארה"ב

אוניברסיטת הארווארד, ארה"ב

נושאי ההוראה וההדרכה:

מתמטיקה (מבוא לתורת הקטגוריות, אלגברה ליניארית, אלגברה שימושית, מתמטיקה בדידה, מבוא לקומבינטוריקה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למהנדסים)

מדעי המחשב (אלגוריתמיקה, מערכות ספרתיות, תיכנות לוגי, תיכנות פונקציונלי, תורת האוטומטים ושפות פורמליות, עקרונות בעיצוב מסדי נתונים, הטקסטים והמערכות הדיגיטליות, מבוא למדעי המחשב לאוכלוסיות לומדים שונות, הטקסט הדיגיטלי כבסיס לטכנולוגיות המידע)

תרבות המיחשוב ומחשבים בחינוך (הכרת האינטרנט, תיכנות כפעילות לימודית, עקרונות ושיטות של האינפורמטיקה החינוכית, משחקים וסימולציות,השימוש האישי במסדי נתונים)

פילוסופיה של המדעים (מבוא לפילוסופיה של המדע)

היסטוריה ופילוסופיה של הטכנולוגיה (התפיסה הדטרמינסטית של המדיה, הומניזם וטכנולוגיה, טכנולוגיה ותרבות, תולדות הטקסטים האלפביתיים ותרבות הספר, מהפכת הדפוס ושורשיה התרבותיים, הטקסטואליזציה של הלימודים והעבודה, מהפכת המידע)

חינוך (יישום תורת השטחות במחקר חינוכי, הנחייה בכתיבת עבודות לתואר שני ושלישי, מושג הוראת דעת)

תקשורת ויחסי אנוש (תקשורת הבנה ורגשות – בחיי היומיום ובעבודה המקצועית – כולל הוראה).

ניסיון בכתיבה ובעריכה:

מאמרים בעברית ובאנגלית: למעלה מ-80 מאמרים – רשימה מפורטת תינתן לפי בקשה.

            ספרים:

§        "מבוא לאינפורמטיקה חינוכית: מושגים, עקרונות ושיטות בשילוב טכנולוגיות דיגיטליות בחינוך", עם ד"ר אסתר בן-זקן, בהוצאת מבט לחלונות ספרי לימוד,הוד השרון, 2001

§        עריכה מדעית של הספר "ירושלים במשיכת הצב" מאת רבקה אלקין, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 1988

§        "סדרת הרפתקאות חשיבה בלוגו: חוברת מס' 1: צעדים ראשונים", הוצאת "באג", 1987

ניסיון בהרצאות:

הרצאות בכנסים, בסדנאות, בימי עיון ובחוגי בית, בעברית ובאנגלית: למעלה  מ-600 שעות הרצאות מוזמנות נבדלות (לא בקורסים) בנושאים שונים (ראה תחומי מחקר ועיון) – פרטים יינתנו לפי בקשה.    

רשימת ממליצים:

          תימסר לפי דרישה.

                                                                                                                                                עודכן: 10 באוגוסט, 2007